Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
           
   

„INTERCEPTION 5” 2012

Opticon is a visualization based on transformation of a 3D glassy solid. With its oval and organic shape, the transparent form generated many optical illusions and caustic reflections during the transformation process.

As a part of an artistic action entitled INTERCEPTION 5, Opticon was illegally embedded in the CCTV monitoring system at The Fryderyk Chopin University of Music. The image from one of the CCTV cameras was intercepted, connected with the visualization and then implemented into the system again. The security guards could see the visualization overlaying the view of the monitored space on their screen.
Paradoxically, this action created an area of contact between the security guards and the artistic contents of the building they worked in. Every day they faced the blinking and blurry views of general access areas (passages, parking lots, corridors). They did not witness the knowledge and the “spirit’ present in the rooms where the academic activities took place. The unclear origin of the transforming shape and its capture of the monitoring screens activated the bored recipients of those images. The intervention became an exercise that forced them to focus.

Opticon visualization was created in cooperation with Edward Sielicki, composer and soundtrack author.
Acknowledgements to Edward Sielicki and Artur Rozmysł.

The action was illegal.

„INTERCEPTION 5” 2012 (PL)

„Optikon” jest wizualizacją powstałą w wyniku przekształcenia trójwymiarowej bryły o szklistej postaci. Transparentna forma o obłym i organicznym kształcie – generowała podczas procesu  transformacji liczne złudzenia optyczne oraz refleksy kaustyczne.

W ramach akcji artystycznej „INTERCEPTION 5” wizualizacja „Optikon” zastała nielegalnie włączona do systemu monitoringu – CCTV na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Obraz przesyłany z jednej z kamer przemysłowych został przechwycony, połączony z wizualizacja, a następnie zaimplementowany ponownie do systemu. Ochrona na swoim ekranie kontrolnym mogła dostrzec wizualizację, nałożoną na obraz monitorowanych pomieszczeń.
Akcja w paradoksalny sposób stała się polem kontaktu pracowników ochrony z artystyczną zawartością budynku, w którym pracują. Na co dzień mają do czynienia ze skaczącymi, niezbyt dokładnymi obrazami przestrzeni usługowych (przejść, parkingu, korytarzy). Nie obcują z wiedzą i „porywami ducha” obecnymi w pomieszczeniach, gdzie prowadzona jest merytoryczna działalność uczelni. Niejasne pochodzenie przekształcającej się formy i anektowanie przez nią monitorów dozoru, aktywizowało znużonych odbiorców podobnych obrazów. Interwencja stała się dla nich ćwiczeniem na koncentrację uwagi.

Wizualizacja „Optikon” powstała przy współpracy z kompozytorem Edwardem Sielickim, autorem muzyki.
Podziękowania dla Edwarda Sielickiego oraz dla Artura Rozmysła

Biography

Roch Forowicz was born in 1978 in Warsaw, Poland. In 2005, he graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, Studio of Multimedia Artistic Creation at the Faculty of Graphic Arts. Since 2007, he has been working as an assistant at the Inter-University Studio of Multimedia Artistic Creation at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Organising Upgrade!Warsaw since 2007. Curator and co-founder of 2.0 gallery in Warsaw. Participant of many expositions and festivals, such as FILE festival (BR), HAIP Festival (SI), Liwoli09 (AT), Paraflows 09 (AT), Urban Research (DE), Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski (PL), Komuna Otwock, Entropia, STUDIO, WEF, Krytyka Polityczna etc.

Through his artistic activity, Roch Forowicz refers to the ‘city surveillance’ culture – constant supervision by means of CCTV and data processing and filing software and devices. His activity is radical, often characterised by illegal ‘hacktivist’ interventions, consisting in intercepting and using technological devices against their creators’ will.


 

"Invigilate" 2005 "Environment" 2006 "Looking out of the window" 2006 "Interception" 2007 "Interception 2" 2008 "InterceptionExtended" 2008 "Panopticon" 2008 "Political-spam" 2008
 
"InterceptionLinz" 2009 "Pornea" 2009 "Detection" 2010 "Interception 3" 2011 "Interception 4" 2011 "Interception 5" 2012 "Detection II" 2012